Tofteredsvägen 7, 434 95 Kungsbacka
Infart från Höglandavägen